Kursy

Placówka prowadzi zajęcia językowe na różnych stopniach zaawansowania i dla różnych grup wiekowych.Kursy prowadzone są w ciągu roku szkolnego od września do czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii zimowych określonych przez MEN i Kuratorium Oświaty.

Placówka prowadzi standardowe kursy języków obcych , a w szczególności języka angielskiego   i niemieckiego dla dzieci, młodzieży         i dorosłych, kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, First Certificate oraz zajęcia konwersacyjne.
Prowadzimy również zajęcia z języka hiszpańskiego, francuskiego, i innych.

Zajęcia w każdej grupie odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne ( 2 razy po 45 minut- kurs zwykły) lub dwa razy               w tygodniu po dwie godziny lekcyjne ( 2 razy po 90 minut – kurs przyspieszony). Każda grupa liczy 7 - 15 osób.
Lektorzy Centrum Języków Obcych Jodar posiadają odpowiednie wykształcenie filologiczne i mają odpowiednie przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

W siedzibie firmy zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach liczących od 2 do 4 osób, godzina lekcyjna trwa 60 minut a terminy ustalane są bezpośrednio ze słuchaczami.